Úvodní stránka

Na těchto stránkách se dozvíte podrobnosti, novinky a informace o ordinaci praktického lékaře MUDr.Petra Šmída v Žebráku, Hradní 68.


Do ordinace praktického lékaře je nutné se vždy objednat.
Po 8:30 na telefonním čísle:  311 533 385.


V ordinaci poskytujeme léčebnou a preventivní péči všeobecného praktického lékaře
a závodního lékaře pro smluvní podniky. Dále zde stanovujeme na počkání z prstu INR(quick), CRP, GHB, Laktát, tlakový Holter, D-dimery a na žádost i cholesterol
a triglycerdy. Také vyšetřujeme EKG, Spirometrii, pulzní oxymetrii, orientační doppler cév(ABPI). Podáváme infuze.


IČO:61874124. Není požadován povinný písemný souhlas se žádnou zdravotní službou.
S výjimkou případů, které stanoví zákon.